כיום כרטיסי האשראי משמשים אותנו לרכישות הנעשות במהלך היום יום, בכל חנות ובכל מחיר כרטיס האשראי יהיה לצידך. מה קורה במקרה שמחיר הרכישה גבוהה, כמו רכישה של דירה, תקרת כרטיס האשראי מוגבלת והבנק או חברת ביטוח פרטית לא אישרו לך הלוואה? יש דבר אחד שאפשר לעשות – הלוואה כנגד שעבוד נכס.

מה זה הלוואה כנגד שיעבוד נכס?

הלוואה בגין שיעבוד נכס היא כאשר מבקשים הלוואה מהבנק וכעירבון הנכס שבבעלותך עובר לרשות הבנק, במידה ולא תחזיר את ההלוואה הבנק רשאי להשתמש בנכס שלך וכך יפרעו את החוב.
לפני מתן ההלוואה הבנק ירצה הוכחות שיש לך נכס קבוע ויציב שיאפשר לו להחזיר את הכסף במידה ולא תוכל להחזיר לו את ההלוואה. שים לב: תהליך מתן הלוואה בגין נכס יכול להיעצר במידה ולא קיימת הוכחה מספקת של בעלותך על הנכס.
כיוון שהנכס הוא ההבטחה היחידה לגוף המלווה שההלוואה אכן תחזור אליו הוא ינקוט במשנה זהירות ויבקש מהלווה לחתום על מסמך המיועד לכך הנקרא 'רישום זכויות'. על ידי הסכם זה הבנק יבטיח את זכותו על הנכס שישמש אותו להוכחה בלשכת רישום מקרקעין או כל משרד אחר המנהל את רישום הזכויות ורישום המשכנתא ברושם המשכנתאות.

תוכן עניינים

 

שני גברים לוחצים ידיים

מה ניתן לעשות במידה והנכס לא רשום ביחידת רישום מקרקעין?

כאשר הנכס אינו רשום בלשכת רישום מקרקעין צריך לוודא כי גוף אחר ינהל את זכויות הרשום על הנכס כמו רישום בחברת משכנתא – הרישום לא נעשה באופן מידי אלא החברה מתחייבת שבעתיד כאשר ירשם הנכס כיחידה בלשכת המקרקעין השעבוד יירשם לטובת הבנק.
במצב כזה חשוב לוודא עם הבנק שהוא מוכן להכיר בהתחייבות מסוג זה.


אילו בעיות יכולות לצוץ בעת רישום הנכס:


• נכס מקרקעין בבעלות קטין – כאשר הנכס נמצא בבעלות קטין או חסוי ורוצים לשעבד אותו במקרה כזה צריך לקבל אישור מבית משפט והאפוטרופוס הכללי. יש לשים לב לאורך הזמן שלוקח התהליך ולחשב את זה בזמן לקיחת ההלוואה.
• תהליך העברת הזכויות לא הושלם – במידה והנכס עבר בירושה או שהתקבל כמתנה יש מקרים ששוכחים לסיים את תהליך העברת הזכויות על שם המקבל, במקרה כזה לא יהיה ניתן לשעבד את הנכס עד שהבעלים יהיה רשום בטאבו.
• בעיות משפטיות – המלווה (בנק \ חברה פרטית) לא יהיה מוכן לקבל את שיעבוד הנכס במידה וקימות בו בעיות משפטיות בנושאי תכנון, היתרי בניה ועוד.
• מטרת הנכס – לפני שיעבוד הנכס חשוב לוודא שהגדרת הנכס בחוק מוגדרת כדירת מגורים. לדוגמא חנות קניות הממוקמת בקומת קרקע ומוגדרת כמקום דיור, למרות שבפועל היחידה משמשת למטרה אחת היא הוקמה לצורך דיור ולכן היא יכולה להירשם כנכס. 

סכום ההלוואה לעומת שווי הנכס

אפשר לחשוב שסכום ההלוואה שאפשר לבקש מהבנק במקרה של שיעבוד נכס יהיה זהה לערך הנכס אך זה לא מה שקורה בפועל. בהלוואה כנגד שעבוד נכס ניתן לקבל הלוואה השווה לחצי מערך הנכס, על מנת לקבוע את ערך הנכס יש להזמין שמאי מקרקעין ובהתאם להחלטה שלו תוכל לקבוע את גובה ההלוואה, כך שאם השמאי העריך את הדירה בשווי של שני מיליון שקלים גובה ההלוואה מהבנק יהיה עד מיליון שקלים בלבד.
חשוב ששמאי המקרקעין יהיה מקובל גם על הבנק וכך חוות דעתו תתקבל על שני הצדדים. בזמן ביצוע השמאות השמאי יוודא שהנכס מהווה הבטחה כנגד ההלוואה והנכס סחיר ויוכל לשמש את המלווה ללא בעיה במידה והלווה לא יוכל להחזיר את ההלוואה, לשם כך השמאי יוודא:
• שהנכס בנוי עם רישיון חוקי
• אין הפרות בניה
• שהנכס מוגדר כמחסן או יחידה ואינו ראוי \ משמש לדיור

אפשר לקרוא לך משכנתא?
כיום, המשכנתא המוכרת בשוק היא לקיחת הלוואה לצורך רכישת נכס \ הקמת עסק ואפילו טיול משפחתי גדול אבל גם הלוואה לצורך שיעבוד נכס יכולה להיחשב כמשכנתא. הלוואה כזו מוגדרת כ – 'משכנתא לכל מטרה' והיא ניתנת גם עבור שיעבוד נכס כך שתוכל ליהנות מהלוואה מתאימה לך, לקחת רגע ולחשב את הצעד הבא. 

יתרונות וחסרונות של הלוואה בגין שיעבוד נכס:


בהלוואה כנגד שעבוד נכס קיימים יתרונות וחסרונות בולטים, מצד אחד קל יותר לקבל הלוואה מהבנק או גוף אחר המלווה כיוון שיש נכס העומד כערבון, במידה ולא תחזור ההלוואה הנכס עומד לרשותו וכך יחזיר לעצמו את ההלוואה. זו הבטחה לגוף המלווה שלא יהיה לו הפסד מה שמפחית את הדאגה שלו. מצד שני הלווה צריך להבין שבמידה והוא לא יחזיר את ההלוואה כולל ריבית לא תהיה לו שום זכות על הנכס כך שקיימת האפשרות לפנות אותו מהנכס על פי חוק.

אלו התנאים לקבלת הלוואה:
• גיל, תעסוקה ורמת הכנסה
• הנכס הקיים תקין ומאושר לשעבוד
• סכום הלוואה לא עולה על סכום מסוים מערך הנכס
• טיב הערבים ומספרם
• עמידה בהלוואות קודמות

להצעה מהירה להלוואה כנגד שיעבור כנס *ללא בירוקרטיה*:
השאירו פרטים ונחזור בהקדם: