אנו מסייעים בקבלת הלוואות חוץ בנקאית לבעלי נכסים. ההלוואה היא כנגד נכס.

ההלוואות תלויות בסוג הנכס ושעבודים ומשכנתאות הקיימים עליו, הסכום המינמלי הוא 150,000 ש"ח והמקסימלי בכפוף לשווי הנכס.

אישור עקרוני ניתן לקבל תוך מספר שעות מהעברת הפרטים.

את ההלוואה החוץ בנקאית מקבלים תוך מספר ימים מקבלת אישור עקרוני.

את ההלוואה ניתן לפרוס למספר שנים במסלולים שונים בהתאם לצרכים.

הנסיון, הידע הרב לצד אחוזי הצלחה שיאפשרו לכם לקבל הלוואה חוץ בנקאית הטובה ביותר.

אתם מוזמנים לפנות אלינו באמצעות הטלפון ואנו נשמח להשיב.